Hargita megye, Csíkcsomortán, 179 szám
Hívj minket 0740 300 319
Kosár
0,00lei
Kosár
0,00lei
Általános felhasználási feltételek

Termeni și condiții

Articolul 1 – SCOPUL

Termenii și condițiile generale de vânzare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către Societatea Csomortani Szovetkezet Cooperativa Agricola, prin intermediul https://csikcsomortaniszovetkezet.ro/ către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părţi.

În acest document, următorii termeni vor însemna:

 • Cumpărător: persoană fizică sau juridică, care emite o Comandă către Vânzător.
 • Vânzător: societate Societatea Csomortani Szovetkezet Cooperativa Agricola, având sediul social în sat Șoimeni, Comuna Păuleni Ciuc, nr.179, jud. Harghita, număr de înmatriculare în registrul comerțului: C19/1/2019, CUI 41039032.
 • Produse: carne proaspătă și produse din carne care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.
 • Comanda: un document scris (electronic sau pe suport tradițional) prin care Cumpărătorul comandă ferm Produsele oferite de Vânzător și prin care se obligă să primească aceste Produse și să facă plata acestora, în condițiile stipulate.
 • Contract: acord de voință între Cumpărător și Vânzător materializat în formă scrisă (electronic sau pe suport tradițional) prin care Comanda Cumpărătorului este confirmată de către Vânzător printr-o acceptare expresă sau prin emiterea facturii fiscale. Prin lansarea Comenzii de către Cumpărător nu se realizează acordul de voință și prin urmare nu se încheie contractul.
 • Specificații: toate specificațiile și/sau descrierile Produselor și Serviciilor așa cum sunt precizate pe site, în Comandă și în confirmarea Comenzii. Dacă există neconcordanțe între conținutul acestora privind specificațiile Produselor și Serviciilor datele publicate pe site prevalează.

Articolul 2 – DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice, pe hârtie sau telefonice pe site-ul https://csikcsomortaniszovetkezet.ro/, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic, pe hârtie sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente:

 • Comanda pe site in sectiunea shop (cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare, specificațiile de identificare a Produselor comandate);
 • Confirmare de comandă (prin email);
 • Prezentele Termeni și condiții.

Articolul 3 – VALABILITATE

Contractul intră în vigoare la momentul în care Comanda Cumpărătorului este confirmată de către Vânzător printr-o acceptare expresă sau prin emiterea facturii fiscale. Termenii și condiţiile generale de vânzare vor sta la baza relațiilor contractuale, adică a Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

Articolul 4 – INFORMAȚIILE PREZENTATE PE SITE

Vânzătoruli va livra Produsele în conformitate cu prevederile alimentar-sanitare, care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului.

Informațiile prezentate pe site-ul Vânzătorului au caracter informativ. 

Articolul 5 – CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul nu poate cesiona sau subcontracta o parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

Cumpărătorul poate cesiona drepturile și obligațiile contractuale doar cu acordul prealabil al Vânzătorului.

Articolul 8 – TERMENE ȘI PENALITĂȚI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să renunțe total sau parțial la Comandă înainte de termenul de livrare comunicat. În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisă de Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 1% pe zi din suma datorată. În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, fără nici o responsabilitate din partea Vânzătorului. Termenul de executare, dacă nu este modificat de Vânzător prin anunțarea Cumpărătorului, este de 30 de zile de la confirmarea comenzii.

Articolul 9 – FACTURARE – MODALITĂȚI DE PLATĂ

Preţul și termenul de plata sunt specificate pe confirmarea comenzii. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Produsele și Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare. Plata se face în numerar în momentul livrării.

Articolul 10 – RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Livrare

Vânzătorul se obligă să livreze Produsele prin servicii proprii către Cumpărător. Livrarea se face pe datele stipulate în confirmarea comenzii și în orașul Miercurea-Ciuc.

Transport – Ambalare

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare pe un mediu durabil (tipărit / mail sau pe site în contul Cumpărătorului).

Vânzătorul va efectua livrare Produselor doar în orașul Miercurea-Cuc.

Articolul 11 – ACCEPTARE ȘI DREPTUL LA RENUNȚARE

Acceptarea va fi făcută expres prin confirmarea comenzii trimis prin email către Cumpărător. În cazul în care Cumpărătorul descoperă ca Produsele livrate furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va înlocui Produsele în termen maxim egal cu termenul de execuție al Comenzii, fără a imputa Cumpărătorului eventuale costuri legate de aceste operațiuni. De asemenea, Vânzătorul va respecta prevederile legale aplicabile.

Articolul 12 – GARANȚII

În condițiile legilor aplicabile și celor detaliate în certificatul de garanție emis de către Vânzător sau de Producător, acestea garantează Cumpărătorul împotriva oricărei non conformități, care pot afecta întreaga sau o parte a Produselor, pentru perioada de garanție, înscrisă pe ambalaj. 

Articolul 13 – TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

Proprietatea asupra Produselor va fi transferată la momentul efectuării plății integrale din partea Cumpărătorului.

Articolul 14 – RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu este responsabil pentru pagubele suferite, de Cumpărător sau oricare terță persoană, ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și nici pentru daune care rezultă din modul de utilizare neconformă a Produselor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

Promoțiile publicate pe site sunt valabile, totdeauna în limita stocului disponibil.

Articolul 16 – FORȚA MAJORĂ

Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor și care nu poate fi evitat, definit conform legii.

Articolul 17 – LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Orice litigiu născut din interpretarea și executarea acestui contract se va soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instanţele judecătorești competente de la sediu Vânzătorului.

Articolul 18 – PREVEDERI DIVERSE

Daca una sau mai multe prevederi sunt în conflict cu oricare cerință legal aplicabilă, numitele prevederi nu vor fi aplicate și Părţile se vor strădui împreună să convină asupra unor noi prevederi care să respecte spiritul prevederilor inițiale.

Termenii și condiţiile din acest contract înlocuiesc toate înțelegerile anterioare scrise sau verbale, dintre Părţi, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă semnată de ambele părţi.

Pentru plasarea unei comenzi, persoanele minore trebuie să aibă consimțământul reprezentanților legali.

Societatea Csomortani Szovetkezet Cooperativa Agricola îşi rezerva dreptul de a refuza colaborarea cu clienții ce manifestă comportament și limbaj neadecvat, în scris sau verbal, au în istoricul comenzilor livrări refuzate, folosesc în mod abuziv dreptul de renunțare.

Prin lansarea Comenzii Cumpărătorul acceptă aplicarea prezentelor termeni și condiții în relații cu Vânzătorul.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Kép
 • Cikkszám
 • Rating
 • Ár
 • Készlet
 • Elérhető
 • Kosárba teszem
 • Leírás
 • Tartalom
 • Weight
 • Dimensions
 • Color
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom fields
Összehasonlítás
Kívánságlista 0
Kívánságlista oldal Vásárlás folytatása